1. Úvod
  V souladu s nařízením Evropské unie 2016/679, známým jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tímto stanovujeme pravidla pro zpracování vašich osobních údajů. Naším cílem je zajistit, abyste měli plnou kontrolu nad svými údaji, byli řádně informováni o jejich zpracování a rozuměli, proč a jak je shromažďujeme a využíváme.
  Souhlasem s těmito pravidly při vyplňování formuláře na našem webu vyjadřujete souhlas s jejich obsahem a přijímáte je ve svém celém rozsahu.
 2. Zpracování Osobních Údajů
  Vaše osobní údaje spravuje
  ● Jméno: MgA. Katarína Bričová
  ● Adresa: Ruská 687/48
  ● 10100 Praha 10
  ● E-mail: katarinabrics@gmail.com
  ● IČO:75209209
  ● Společnost není plátce DPH.
  Osobní údaje zahrnují veškeré informace, které vás identifikují jako fyzickou osobu.

  Tyto údaje zpracováváme s cílem:
  ● Správného vyřízení vašich objednávek.
  ● Plnění práv a povinností z naší smluvní vztahů.
  ● Odesílání marketingových nabídek a novinek, pokud jste k tomu poskytli souhlas.
 3. Subdodavatelé a Přenos Údajů
  Vaše údaje mohou být předány společnostem, které nám pomáhají s realizací služeb, platbami, marketingem nebo provozem webu. Všechny tyto společnosti jsou povinny chránit vaše údaje a nesmí je používat pro jiné účely.
 4. Vaše Práva
  GDPR vám poskytuje právo:
  ● Přístupu k vašim osobním údajům.
  ● Opravy nepřesných údajů.
  ● Výmazu údajů, jestliže již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
  ● Vznést námitku proti zpracování.
  ● Přenositelnosti údajů.
  ● Odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů.
 5. Zabezpečení a Opatření
  Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno bezpečné zpracování vašich osobních údajů. Zabezpečení zahrnuje ochranu před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením nebo zneužitím vašich údajů.
 6. Závěrečná Ustanovení
  Potvrzením souhlasu s těmito pravidly projevujete své porozumění a přijetí pravidel ochrany osobních údajů. Máme právo tato pravidla kdykoliv aktualizovat nebo měnit. O všech změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem.
  Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2024, nahrazují jakékoli předchozí verze a zavazují všechny strany od tohoto data.
  Za užitečný a srozumitelný shrnutí považujeme tuto informaci, nicméně pro plné pochopení vašich práv a povinností doporučujeme prostudovat celý text pravidel.