Vítejte na webových stránkách www.zenavobraze.cz, kde nabízíme širokou škálu on-line kurzů a vzdělávacích akcí určených pro online podnikatele. Těšíme se, že prostřednictvím našich produktů a služeb přispějeme k vašemu profesnímu růstu a rozvoji vašich podnikatelských dovedností.

 1. Základní údaje o provozovateli:
  ● Jméno: MgA. Katarína Bričová
  ● Adresa: Ruská 687/48
  ● 10100 Praha 10
  ● E-mail: katarinabrics@gmail.com
  ● IČO:75209209
  ● Společnost není plátce DPH
 2. Definice klíčových pojmů:
  ● Kdo se považuje za Kupujícího?
  Osoba, která uzavře kupní smlouvu prostřednictvím našeho webového rozhraní, a tím získává jakýkoliv z našich produktů nebo služeb, je považována za Kupujícího. To zahrnuje jak nákup digitálního obsahu, jako jsou online kurzy, tak objednání vzdělávacích akcí přes internet. V tomto kontextu označujeme za Kupujícího také ty, kteří se rozhodnou využít naše služby.
  Ačkoliv očekáváme, že většinou budou našimi Kupujícími spotřebitelé, tedy jednotlivci koupí produkty pro osobní užití, je možné, že Kupujícím může být i podnikatel – buď jako fyzická osoba podnikající na vlastní účet nebo jako právnická osoba, například společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost.

  ● Co znamená být Spotřebitelem?
  Spotřebitel je definován jako fyzická osoba, která neuzavírá smlouvy v rámci své obchodní, podnikatelské či profesní činnosti. Jestliže při objednávání uvedete IČO, budu předpokládat, že jednáte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

  ● Co je to spotřebitelská smlouva?
  Spotřebitelská smlouva je taková smlouva, kde jako Kupující vystupuje spotřebitel, což mu v některých případech poskytuje větší ochranu práv než ostatním kupujícím. Veškeré specifické práva spotřebitelů jsou v našich obchodních podmínkách jasně označeny.

  ● Co představuje distanční smlouva?
  Distanční smlouva je smlouva uzavřená na dálku, bez nutnosti fyzické přítomnosti obou stran, typicky prostřednictvím internetu. Veškeré náklady spojené s komunikací na dálku, jako jsou náklady na internetové připojení či telefonní hovory, si nese Kupující a tyto náklady se neliší od standardních tarifů. Objednáním produktu nebo služby přes internet vyjadřujete souhlas s použitím těchto komunikačních prostředků.
 3. Objednávka a uzavření smlouvy:
  Objednávku lze podat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přes naše webové rozhraní. Po odeslání objednávky obdržíte potvrzení o jejím přijetí e-mailem. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky provozovatelem.
 4. Ceny a platba:
  ● Ceny kurzů a vzdělávacích akcí jsou uvedeny na webových stránkách a jsou konečné, včetně všech daní a poplatků.
  ● Platba je možná bankovním převodem nebo jiným způsobem uvedeným na webu.
 5. Dodací podmínky:
  ● On-line kurzy a vzdělávací programy jsou zpřístupněny prostřednictvím uživatelského účtu na webu nebo odkazem na stažení obsahu po úplném zaplacení.
  ● Podrobnosti o termínech a místech konání vzdělávacích akcí jsou specifikovány u každé akce.
 6. Funkčnost digitálního obsahu, součinnost s hardwarem a softwarem, a autorská práva
  ● Poskytovaný digitální obsah odesílám výhradně Vám, Kupujícímu, buď prostřednictvím e-mailu nebo poskytnutím přístupu k webové stránce, kde je obsah k dispozici. Aby byl digitální obsah plně funkční, je nezbytné, abyste disponovali odpovídajícím hardwarem a softwarem, který umožňuje otevření a práci s elektronickými dokumenty. Pro stahování obsahu z internetu je vyžadováno stabilní internetové připojení. Za situace, kdy je obsah dočasně nedostupný kvůli technickým problémům na straně poskytovatele internetu nebo v případě výpadků serveru, není možné nést odpovědnost.

  ● Vytvořené produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a odborného know-how. Obsah, který Vám poskytuji, zahrnuje návody a doporučení založená na mé praxi a znalostech. Jak efektivně informace z kurzu využijete ve vašich osobních či podnikatelských projektech, záleží na Vašem přístupu a angažovanosti. Produkty jsou určeny k posílení vašich vlastních kompetencí a nejsou nahrazením osobní konzultace.

  ● Veškerý digitální obsah je chráněn autorským právem a jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého výslovného písemného souhlasu je zakázáno. Porušení autorských práv může mít za následek právní důsledky, včetně trestněprávních sankcí.

  ● Důležitým upozorněním je, že obsah kurzu, chráněný autorskými právy, byl získán dlouholetými zkušenostmi a představuje mé unikátní know-how. Informace získané z kurzu nejsou určeny k přímému vyučování vašich klientů. Máte možnost využít získané znalosti pro rozvoj vašich osobních a podnikatelských projektů, ale není povoleno tyto informace používat k edukaci nebo dalšímu šíření mých znalostí třetím stranám. Tímto chci zajistit, že hodnota a originalita obsahu zůstane zachována pro vás a vaše přímé podnikání, nikoli pro volné šíření a vyučování třetích osob.
 7. Odstoupení od smlouvy:
  ● Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodů.
  ● Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na digitální obsah, pokud byl již přístup k obsahu poskytnut.
 8. Záruka a reklamační řád:
  ● Při poskytování digitálních služeb zaručujeme, že obsah bude funkční a bez vad.
  ● Za situace, kdy je obsah dočasně nedostupný kvůli technickým problémům na straně poskytovatele internetu nebo v případě výpadků serveru, není možné nést odpovědnost.
  ● V případě vadného plnění má kupující právo na odstranění vady, výměnu produktu nebo slevu z ceny.

  V případě, že se objeví nějaké nesrovnalosti nebo máte stížnost ohledně naší smlouvy, její realizace či jakéhokoli aspektu mé činnosti, jsem k dispozici na emailové adrese katarinabrics@gmail.com pro jejich rychlé a efektivní řešení.
 9. Ochrana osobních údajů:
  Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Podrobnosti na samostatné stránce.
 10. Závěrečná ustanovení:
  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2024, změny jsou vyhrazeny.
  Aktuální verze obchodních podmínek je vždy dostupná na našem webu.